perjantai 27. lokakuuta 2017

Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä?

Mitä pitää tehdä, jos Suomessa siirrytään tutkintopainotteiseen järjestelmään? 

Tässä selvityksessä kerätyn tiedon pohjalta näyttää siltä, täysin tutkintokeskeiseen, ilman mitään pakollista koulutusta sisältävään järjestelmään siirtyminen ei vaikuta perustellulta. Asiakkaiden kannalta keskimääräiset kustannukset eivät todennäköisesti pienenisi, vaan saattaisivat jopa nousta. Ei ole näyttöä myöskään siitä, että tutkintopainotteinen järjestelmä tuottaisi paremman turvallisuustason. Tutkintopainoitteiseen suuntaan on mahdollista siirtyä seuraavassa esitetyin edellytyksin.


Kuljettajantutkinto 

Jos tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäisiin, pitäisi tutkintoa muuttaa kattamaan selvästi entistä laajempi kokonaisuus ajamisessa tarvittavista taidoista.
1) Kuljettajantutkinto on suunniteltava uudelleen ja sen vaatimustasoa on kohotettava kohdentamalla arvioinnin painopisteitä perustaitojen lisäksi vaativampiin turvallisuustaitoihin.
2) Kuljettajantutkinnon palautteellisuutta on kehitettävä, jotta tutkinto hyödyttäisi opetusta nykyistä enemmän.
3) Tutkinnon vastaanottajien osaamista on kehitettävä
4) On varauduttava voimakkaaseen kuljettajantutkintoresurssien lisäämiseen kasvavien hylkyprosenttien vuoksi. Hylätyksi tulemisen kustannuksia voitaisiin ehkä nostaa, mutta kokeen luotettavuutta tulee samalla parantaa.
5) GDE-matriisin kolmannen ja neljännen tason sisällöt on tuotava tutkintoon.

Muut järjestelmätason toimet 

1) On ratkaistava missä ja miten käsitellään niitä kuljettajakäyttäytymisen osa-alueita, joita ei voida tutkinnossa mitata.
2) Jos harjoittelu- ja syventävästä vaiheesta luovutaan, on luotava keinot uusien kuljettajien välittö- mästi kortin saannin jälkeisen korkean onnettomuusriskin vähentämiseksi. Kattavuuden saavuttamiseksi keinot eivät saa perustua vapaaehtoisuuteen.
3) On luotava uudentyyppiset menetelmät annettavan opetuksen laadun valvontaan ja ylläpitoon yksittäisten opettajien ja koulujen tasolle. Mika Hatakka
Psykologian tohtori

Teksti on loppupäätelmä Liikennepsykologi Mika Hatakan selvityksestä

https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=241291

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti