tiistai 22. syyskuuta 2020

LIIKENNETURVALLISUUS SUOMESSA VERRATTUNA MUIHIN MAIHIN

 

Suomessa kuoli liikenneonnettomuuksissa vuonna 2019 3,8 ihmistä 100000 asukasta kohden. Vuosi 2019 oli historian paras Suomessa ja tänä vuonna lukema tullee olemaan huomattavasti huonompi.

 

Vertailun vuoksi muissa Euroopan maissa vastaava luku oli:

·         Norja = 2,0

·         Ruotsi =2,2

·         Sveitsi = 2,2

·         Iso-Britannia = 2,9

·         Espanja = 3,7

·         Saksa = 3,7

·         Suomi = 3,8

·         Viro = 3,9

 

Vaikka vuoden 2019 luku jäi kohtuullisen pieneksi, ei kehitys liikenneturvallisuuden kannalta ole hyvän näköistä. Uusien kuljettajien asenteet turvalliseen ajamiseen liikenteessä ovat huomattavasti heikentyneet, vaikka kuljettajatutkintoa on kehitetty vaikeammaksi ja yhä useampi hylätään tutkinnoissa.

 

Vaikka nykyiset autot ovat huomattavasti turvallisempi ja helpompia hallita vaikeissa tilanteissa verrattuna vaikkapa 90-luvulla käytössä olleisiin autoihin, ei liikenteessä kuolleiden määrä ole laskenut Suomessa samassa tahdissa verrattuna muihin maihin. Kuljettajakoulutuksen vähentäminen tullee näkymään viiveellä onnettomuustilastoissa nuorten onnettomuuksissa.

sunnuntai 16. elokuuta 2020

SUOMELLA EI OLE VARAA NÄIN MONEN NUOREN KUOLEMAAN LIIKENTEESSÄ

Suomella ei ole varaa näin monen nuoren menehtymiseen liikenneonnettomuuksissa. Kevennetty kuljettajakoulutus ja tiukennettu tutkinto ovat aiheuttaneet monessa perheessä suurta surua. Vaikka kuljettajakoulutuksen keventämisellä saadaan ajokortti ostettua halvemmalla, yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat valtavat.

Kolme nuorta on kuollut ulosajossa Nokialla

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006603600.html

tiistai 12. toukokuuta 2020

UUSI TIELIIKENNELAKI HIDASTAA LIIKENTEEN SUJUVUUTTA JA TEKEE AJAMISESTA VAIKEAMPAA


Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki on suurin muutos Suomen tieliikennelaissa koskaan. Muutokset koskevat tieliikenneasetusta muuttaen liikennemerkkien ulkoasua ja tiemerkintöjen väritystä. Myös lakia tullaan muuttamaan, mutta valitettavan moni uudistusta vaativa kohta jätettiin toteuttamatta.

Miksi liikenteen sujuvuus hidastuu?
Liikenteen kokonaissujuvuus tulee hidastumaan autoilijan kannalta, koska jatkossa autoilijan on huomioita entistä tarkemmin pyöräilijöitä ja varauduttava paremmin muiden tienkäyttäjien virheisiin.

Aikaisemmin tieliikennelaissa ollut luottamusperiaate poistuu. Aikaisemmin oli siis mahdollista olettaa että toinen tienkäyttäjä noudattaa myös liikennesääntöjä esimerkiksi väistämistilanteessa. Uudessa laissa ei ole luottamusperiaatetta, joten kuljettajan on jatkossa varauduttava paremmin muiden tekemiin virheisiin, jottei joudu onnettomuustilanteessa maksajaksi. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä on jatkossa aina havainnoita hyvin myös vasemmalle, vaikka on väistettävä vain oikealta tulevaa liikennettä. Aikaisintaan noin vuoden päästä (KKO) Korkein oikeus pystyy tekemään ennakkotapauksen, jonka perusteella voidaan jatkossa todeta kuinka tilanteessa tulisi ajaa.


Pyöräilijöiden ajamisen sujuvuus tulee lisääntymään, koska jatkossa korotettuja suojateitä voidaan merkitä pyöräilijän tienylityspaikaksi. Liikennemerkki B7. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa muistuttaa visuaalisesti E1. Suojatie -sääntömerkkiä, joten erityisesti iäkkäämpi kuljettaja voi sekoittaa merkit vahingossa ja ajaa paikkaan liian suurella nopeudella. On suositeltavaa hidastaa vauhtia alas ennakoiden pehmeästi jarruttaen jo hyvissä ajoin ennen pyöräilijän tienylityspaikkaa, jotta takana ajava kuljettaja ei törmää perään. Näkyvyydestä riippuen sopiva ajonopeus on noin 5 - 15 km/h. Nämä paikat on muutoinkin korotettu ajoradasta, joten hidastaminen on fyysisestikin pakollista. On myös suotavaa että pyöräilijä hidastaa ajonopeutta ennen tienylitystä, vaikka hänellä on etuajo-oikeus.


D10. Vähimmäisnopeus - merkki kertoo vaikkapa ajokaistakohtaisesti alhaisimman mahdollisen ajonopeuden. Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi pääkaupunkiseuden kehäteillä ja liian hitaasti ajava liikennettä turhantakia häiritsevä voi saada noin 70€ liikennevirhemaksun. Poliisin on nopeutta arvioitaessa tietysti otettava huomioon mahdollinen virhe heitto mittauksessa, kuten myös ylinopeuksissa. Lisäksi

Todennäköisesti tämä merkki muuttaa ajonopeuksia hieman hitaammiksi, koska ihmisillä on ollut tapana ajaa suurimman sallitun nopeusrajoituksen maksimi rajoilla. Aikaisemmin on selkeästi määritelty vain suurin sallittunopeus, vaikkapa 80km/h, ja tällä merkillä kerrotaan pienin sallittunopeus, vaikkapa 50km/h, joten on oletettavaa että jatkossa ajonopeudet merkillä merkityillä teillä hidastuvat 80km/h nopeudesta noin 65-75km/h.

______________________________________________________________

Edellä mainitut asiat vaikuttavat liikenteessä nopeuksia hidastaen, mutta vaarana on että kaikki kuljettajat eivät hidasta ajonopeuksia, kuten uusilaki edellyttää. Tämä tullee lisäämään koheltamista liikenteessä ja aiheuttaa lisätyötä poliisille. Valitettavasti myös liikenneonnettomuuksien määrä voi kasvaa nykyisestä. On välttämätöntä että myös kokeneemmille kuljettajille toteutettaisiin koulutusta uusien sääntöjen opiskeluun.
maanantai 11. toukokuuta 2020

POLIISIN TULEE LISÄTÄ NUORTEN LIIKENNEVALVONTAA

Poliisin on panostettava enemmän uusien kuljettajien liikennevalvontaan. Uudet kuljettajat ovat lähtökohtaisesti heikommilla eväillä liikenteessä. Vaikka nuorten käyttämien autojen turvatekniikkaa on nykyään moninkertaisesti parempaa kuin vaikkapa 2000 luvun alussa, ei tämä näy posiitivisesti nuorten kuljettajien tilastoissa. Helpotusta tilanteeseen saataisiin panostamalla koulutukseen.

Nykyisin Suomessa panostetaan vähemmän kuljettajakoulutukseen, kuin useimmissa EU maissa. Asukaslukuun suhteutettuna esimerkiksi Espanjassa kuolee liikenteessä vähemmän ihmisiä kuin Suomessa. Espanjassa uusien kuljettajien on suoritettava useita ajotunteja ammattiopettajan ohjauksessa.Katso iltasanomien juttu:

Nuoret kaahasivat kilpaa Espoossa: auto useita kertoja ympäri, kolme sairaalaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006503871.html

keskiviikko 29. huhtikuuta 2020

perjantai 6. maaliskuuta 2020

HENKILÖAUTOT AIHEUTTAVAT ALLE 10% CO2 PÄÄSTÖISTÄ

Liikenneministeri Harakka (SDP) on ottanut kantaa autoiluun ja haluaa rajoittaa henkilöautojen käyttöä Suomessa. Mikäli Suomessa kiellettäisiin yksityisautoilu kokonaan, saisimme Suomen CO2 päästöistä poistettua alle 10%, tai ei aivan. Jos tavoite on pitää ihmisiä töissä, joutuisimme lisäämään julkista liikennettä ja käytännössä hyöty CO2 päästöjen pienenemisessä jäisi noin 6 - 8% paikkeille. Monesti oma henkilöauto saattaa olla CO2 päästöjen osalta jopa parasvaihtoehto. Esimerkiksi maaseudulla taksipalvelun tilaaminen aiheuttaisi lähes tuplapäästöt verrattuna omaan autoon, koska taksi joutuisi tekemään edestakaisen matkan (asiakkaan nouto ja vienti). Pikkubussilla päästöt olisivat vielä suuremmat, koska useimmiten ne ajaisivat tyhjinä turhan takia.

Iso ongelma valtiolle olisi yksityisautoilun verotulojen menetys. Tällä hetkellä yksityisautoilulla kerätyillä verotuloilla kustannetaan noin 15% Suomen valtion menoista (8mrd.€/54mrd/€). Yksityisautoilun poistaminen aiheuttaisi huomattavat lisäkustannukset myös julkisen liikenteen rahoittamiseen ja teiden kunnossa pitoon.

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat henkilöautoja!


https://www.is.fi/autot/art-2000006430641.html

keskiviikko 19. helmikuuta 2020

UUSI RENAULT CLIO OPETUSAUTONA

Uusi Clio on osoittaunut hyväksi valinnaksi ajo-opetukseen. Vaikka Renault Clio on Euroopassa yleinen automalli (toiseksi myydyin Euroopassa), Suomessa ei ole montaa Renault merkkistä autokouluautoa. Autolla ajaneet oppilaamme ovat olleet tyytyväisiä autoon. Erityisesti helppo hallittavuus ja hallintalaitteiden keveys on ollut miellyttävää. Tähän mennessä Cliolla ajokokeen suorittaneista kaikki ovat päässeet läpi ajokokeesta ensimmäisellä kerralla.


Clio on Espoon kaunein autokouluauto

 
Clion varusteet ovat nykyaikaiset ja vaikka autoon ei ole lisävarusteita otettu, enemmän on jo enemmän kuin tarpeeksi. Erityisesti auton MySense -säätömahdollisuudet ovat olleet tarpeelliset. Onneksi turvavarusteita ei ole juurikaan tarvittu. Joten on vaikea sanoa, toimiiko auton automaattinen hätäjarrutus AEB, jonka pitäisi pystyä tunnistamaan jalankulkijan lisäksi myös pyöräilijä.