tiistai 12. toukokuuta 2020

UUSI TIELIIKENNELAKI HIDASTAA LIIKENTEEN SUJUVUUTTA JA TEKEE AJAMISESTA VAIKEAMPAA


Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki on suurin muutos Suomen tieliikennelaissa koskaan. Muutokset koskevat tieliikenneasetusta muuttaen liikennemerkkien ulkoasua ja tiemerkintöjen väritystä. Myös lakia tullaan muuttamaan, mutta valitettavan moni uudistusta vaativa kohta jätettiin toteuttamatta.

Miksi liikenteen sujuvuus hidastuu?
Liikenteen kokonaissujuvuus tulee hidastumaan autoilijan kannalta, koska jatkossa autoilijan on huomioita entistä tarkemmin pyöräilijöitä ja varauduttava paremmin muiden tienkäyttäjien virheisiin.

Aikaisemmin tieliikennelaissa ollut luottamusperiaate poistuu. Aikaisemmin oli siis mahdollista olettaa että toinen tienkäyttäjä noudattaa myös liikennesääntöjä esimerkiksi väistämistilanteessa. Uudessa laissa ei ole luottamusperiaatetta, joten kuljettajan on jatkossa varauduttava paremmin muiden tekemiin virheisiin, jottei joudu onnettomuustilanteessa maksajaksi. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä on jatkossa aina havainnoita hyvin myös vasemmalle, vaikka on väistettävä vain oikealta tulevaa liikennettä. Aikaisintaan noin vuoden päästä (KKO) Korkein oikeus pystyy tekemään ennakkotapauksen, jonka perusteella voidaan jatkossa todeta kuinka tilanteessa tulisi ajaa.


Pyöräilijöiden ajamisen sujuvuus tulee lisääntymään, koska jatkossa korotettuja suojateitä voidaan merkitä pyöräilijän tienylityspaikaksi. Liikennemerkki B7. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa muistuttaa visuaalisesti E1. Suojatie -sääntömerkkiä, joten erityisesti iäkkäämpi kuljettaja voi sekoittaa merkit vahingossa ja ajaa paikkaan liian suurella nopeudella. On suositeltavaa hidastaa vauhtia alas ennakoiden pehmeästi jarruttaen jo hyvissä ajoin ennen pyöräilijän tienylityspaikkaa, jotta takana ajava kuljettaja ei törmää perään. Näkyvyydestä riippuen sopiva ajonopeus on noin 5 - 15 km/h. Nämä paikat on muutoinkin korotettu ajoradasta, joten hidastaminen on fyysisestikin pakollista. On myös suotavaa että pyöräilijä hidastaa ajonopeutta ennen tienylitystä, vaikka hänellä on etuajo-oikeus.


D10. Vähimmäisnopeus - merkki kertoo vaikkapa ajokaistakohtaisesti alhaisimman mahdollisen ajonopeuden. Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi pääkaupunkiseuden kehäteillä ja liian hitaasti ajava liikennettä turhantakia häiritsevä voi saada noin 70€ liikennevirhemaksun. Poliisin on nopeutta arvioitaessa tietysti otettava huomioon mahdollinen virhe heitto mittauksessa, kuten myös ylinopeuksissa. Lisäksi

Todennäköisesti tämä merkki muuttaa ajonopeuksia hieman hitaammiksi, koska ihmisillä on ollut tapana ajaa suurimman sallitun nopeusrajoituksen maksimi rajoilla. Aikaisemmin on selkeästi määritelty vain suurin sallittunopeus, vaikkapa 80km/h, ja tällä merkillä kerrotaan pienin sallittunopeus, vaikkapa 50km/h, joten on oletettavaa että jatkossa ajonopeudet merkillä merkityillä teillä hidastuvat 80km/h nopeudesta noin 65-75km/h.

______________________________________________________________

Edellä mainitut asiat vaikuttavat liikenteessä nopeuksia hidastaen, mutta vaarana on että kaikki kuljettajat eivät hidasta ajonopeuksia, kuten uusilaki edellyttää. Tämä tullee lisäämään koheltamista liikenteessä ja aiheuttaa lisätyötä poliisille. Valitettavasti myös liikenneonnettomuuksien määrä voi kasvaa nykyisestä. On välttämätöntä että myös kokeneemmille kuljettajille toteutettaisiin koulutusta uusien sääntöjen opiskeluun.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti