sunnuntai 13. marraskuuta 2016

VALTIO JOUTUU KUSTANTAMAAN KULJETTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUKSEN

Mikäli kuljettakoulutusta päädytään uudistamaan tutkintopainotteiseksi, joutuu valtio ja yhteiskunta kokeilun maksajaksi. Tiukennettu kuljettajatutkinto ei minkään tutkimuksen mukaan auta parantamaan liikenneturvallisuutta. Parhaaseen tulokseen päästään kouluttamalla kuljettajia tasapuolisesti.

Yhden liikenteessä kuolleen henkilön hinnaksi on Liikenneviraston selvitykseen mukaan arvioitu maksavan 1.918.809,00€. Nuoren henkilön ollessa kyseessä hinta on vieläkin suurempi, koska hänellä tulevia työvuosia on edessäpäin useita. Trafin arvion mukaan hintaa liikennekuolemasta tulee lähes 3 miljoonaa euroa. Kustannukset valtiolle uusien kuljettajien jatkokoulutuksesta ovat huomattavasti pienemmät. Nykyisen kolmivaiheisen opetusjärjestelmän muuttaminen yksivaiheiseksi ei vaikuta lisäävästi haluun suorittaa ajokorttia, joten emme saisi kovinkaan paljoa enempää uusia kuljettajia tien päälle. Lisäksi tiukentamalla kuljettajatutkintoa yhä useampi voisi jättää ajokortin suorittamisen kesken.
  
Liikenteen valvontaa jouduttaisiin huomattavasti lisäämään. Automaattista liikenteen valvontaa lisäämällä voimme vähentää ylinopeuden ajamista, mutta valvontakameroiden hinta on erittäin korkea. Lisäksi tulevaisuudessa suhteellinen nopeusvalvontakameran tuotto jää entistä pienemmäksi. Valitettavasti automaattisella liikenteen valvonnalla emme myöskään pysty vaikuttamaan esimerkiksi rattijuoppouteen ja vaikkapa liikenneraivo tapauksiin. Tasapuolisella uusien kuljettajien kouluttamisella näiden ongelmien syntymiseen voidaan vaikuttaa ennakoivasti.
  

Monivaiheinen kuljettajakoulutus ei aiheuta valtiolle kuluja, vaan onnistuu jopa vähentämään niitä. On kuitenkin toivottavaa, että valtio keskittää kustannuksia tieverkoston parantamiseen ja liikenteen valvonnan lisäämiseen.
_________________________________________________________________________________

Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä

maanantai 7. marraskuuta 2016


KEMIÖ

Taas viikonloppuna Kemiössä tapahtui valitettava onnettomuus, jonka taustalla ei ole esimerkiksi heikko auton käsittelytaito. Maassamme tapahtuvat liikenneonnettomuudet johtuvat kuljettajan tekemistä vääristä päätöksistä. Esimerkiksi tässä tapauksessa suuri ajonopeus edesauttoi onnettomuuden syntyä, mutta tärkeä kysymys on, miksi turma-auton kuljettaja ajoi liian suurella nopeudella. 

Kuljettajaopetuksen jatkokoulutuksella pystytään tehokkaasti parantamaan kaikkien liikenneturvallisuutta

Liian suuren ajonopeuden voi aiheuttaa vaikkapa kiire tai sosiaalinen paine, joka johtuu muista tien käyttäjistä tai nuorella kuljettajalla vaikkapa matkustajista. Tässä onnettomuudessa on vielä liian aikaista sanoa, mistä nopeus johtui. Tiet Kemiön saarella ovat erittäin mutkikkaita ja tien kunto ei ole ehkä täydellinen. Sopivilla tilannenopeuksilla ajaminen on kuitenkin täysin turvallista.

Voimia ja jaksamista kaikille_____________________________________________________________________

LINKKI YLE.n sivulle uutiseen =  http://yle.fi/uutiset/3-9276184

_____________________________________________________________________

Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä