keskiviikko 14. joulukuuta 2016

Autokoulun ajo-opetusta halvemmalla kuin vuosikymmeniin


Autokouluopetuksen hinta on erittäin halpa verrattuna vaikkapa hintoihin kymmenen vuotta aikaisemmin. Uusissa ajo-opetuksen kokeilumalleissa ajo-opetusta oppilas ostaa tarpeen mukaan. Kortin todelliset kustannukset riippuvat tosin täysin omasta osaamisesta ja aktiivisuudesta oppimisessa. Osa opetusjärjestelmistä ei sisällä ajoharjoittelua juuri lainkaan, ja suosituin malli vain 10 tuntia. Käytännössä autokoulun opettaja päättää yhdessä oppilaan kanssa tarvittavasta harjoittelusta.

Ajo-opetuksen hintoja kannattaa vertailla tutustumalla ajotunnin hintaan. Kannattaa myös huomioida että 10 tuntia ajoharjoittelua ei välttämättä riitä.


Uudet tekniikat mahdollistavat tehokkaan oppimisen. EDlooper järjestelmä helpottaa oppilaan oppimista ja kertoo ajotunnin jälkeen paljon hyödyllistä faktaa. 

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

VALTIO JOUTUU KUSTANTAMAAN KULJETTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUKSEN

Mikäli kuljettakoulutusta päädytään uudistamaan tutkintopainotteiseksi, joutuu valtio ja yhteiskunta kokeilun maksajaksi. Tiukennettu kuljettajatutkinto ei minkään tutkimuksen mukaan auta parantamaan liikenneturvallisuutta. Parhaaseen tulokseen päästään kouluttamalla kuljettajia tasapuolisesti.

Yhden liikenteessä kuolleen henkilön hinnaksi on Liikenneviraston selvitykseen mukaan arvioitu maksavan 1.918.809,00€. Nuoren henkilön ollessa kyseessä hinta on vieläkin suurempi, koska hänellä tulevia työvuosia on edessäpäin useita. Trafin arvion mukaan hintaa liikennekuolemasta tulee lähes 3 miljoonaa euroa. Kustannukset valtiolle uusien kuljettajien jatkokoulutuksesta ovat huomattavasti pienemmät. Nykyisen kolmivaiheisen opetusjärjestelmän muuttaminen yksivaiheiseksi ei vaikuta lisäävästi haluun suorittaa ajokorttia, joten emme saisi kovinkaan paljoa enempää uusia kuljettajia tien päälle. Lisäksi tiukentamalla kuljettajatutkintoa yhä useampi voisi jättää ajokortin suorittamisen kesken.
  
Liikenteen valvontaa jouduttaisiin huomattavasti lisäämään. Automaattista liikenteen valvontaa lisäämällä voimme vähentää ylinopeuden ajamista, mutta valvontakameroiden hinta on erittäin korkea. Lisäksi tulevaisuudessa suhteellinen nopeusvalvontakameran tuotto jää entistä pienemmäksi. Valitettavasti automaattisella liikenteen valvonnalla emme myöskään pysty vaikuttamaan esimerkiksi rattijuoppouteen ja vaikkapa liikenneraivo tapauksiin. Tasapuolisella uusien kuljettajien kouluttamisella näiden ongelmien syntymiseen voidaan vaikuttaa ennakoivasti.
  

Monivaiheinen kuljettajakoulutus ei aiheuta valtiolle kuluja, vaan onnistuu jopa vähentämään niitä. On kuitenkin toivottavaa, että valtio keskittää kustannuksia tieverkoston parantamiseen ja liikenteen valvonnan lisäämiseen.
_________________________________________________________________________________

Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä

maanantai 7. marraskuuta 2016


KEMIÖ

Taas viikonloppuna Kemiössä tapahtui valitettava onnettomuus, jonka taustalla ei ole esimerkiksi heikko auton käsittelytaito. Maassamme tapahtuvat liikenneonnettomuudet johtuvat kuljettajan tekemistä vääristä päätöksistä. Esimerkiksi tässä tapauksessa suuri ajonopeus edesauttoi onnettomuuden syntyä, mutta tärkeä kysymys on, miksi turma-auton kuljettaja ajoi liian suurella nopeudella. 

Kuljettajaopetuksen jatkokoulutuksella pystytään tehokkaasti parantamaan kaikkien liikenneturvallisuutta

Liian suuren ajonopeuden voi aiheuttaa vaikkapa kiire tai sosiaalinen paine, joka johtuu muista tien käyttäjistä tai nuorella kuljettajalla vaikkapa matkustajista. Tässä onnettomuudessa on vielä liian aikaista sanoa, mistä nopeus johtui. Tiet Kemiön saarella ovat erittäin mutkikkaita ja tien kunto ei ole ehkä täydellinen. Sopivilla tilannenopeuksilla ajaminen on kuitenkin täysin turvallista.

Voimia ja jaksamista kaikille_____________________________________________________________________

LINKKI YLE.n sivulle uutiseen =  http://yle.fi/uutiset/3-9276184

_____________________________________________________________________

Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä

perjantai 22. heinäkuuta 2016

IKÄVÄ LIIKENNEONNETTOMUUS


Ensimmäisenä haluan osoittaa osanottoni uhreille, loukkaantuneille ja kaikkien omaisille jaksamista. Ajoin itse onnettomuus paikan vierestä ohi palatessani Espooseen, mutta kiersin paikan 130 tien kautta, joten en nähnyt mitään ikävää. Tässä onnettomuudessa menetettiin ainakin kaksi henkeä täysin turhaan. Kuvat ovat kopio uutisesta iltalehdestä

Valitettavasti hätäily ja ilkeä käyttäytyminen muita ihmisiä kohtaan liikenteessä on viimeisen vuoden aikana  lisääntynyt huomattavasti. Itsekkäästi ajetaan muista välittämättä, koska oma ajaminen koetaan niin paljon tärkeämmäksi. Nämä onnettomuudet voitaisiin helposti välttää. Se ei olisi halpaa ja nopeata, mutta toimivaa sekä pitkän päälle tehokasta. Tarvitaan enemmän koulutusta ja kasvatusta liikenteessä liikkumiseen sosiaalisesti ja muita kunnioittaen. Autokouluissa liikenneopettajat on tähän koulutukseen valmistettu, mutta nykyisellään tavoite näyttää olevan välttää asenne kasvatusta.

Toivotaan kaikkien Suomalaisten kannalta että valitsisimme järkevän tien liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Kokeilla ei voi mitata kuinka henkilö käyttäytyy eri liikennetilanteissa, mutta riittävällä koulutuksella muutosta saadaan aikaiseksi.LINKIT UUTISEEN:

torstai 14. heinäkuuta 2016

AJOKORTIN HINTAAN TULOSSA KOROTUKSIA 2017


Nyt LVM:n suunnittelemat olevat muutokset ajo-opetukseen olisi syytä suunnitella huolella. Lehtijutussa mainittu ajokortin keskihinta autokoulusta 2000€ on kolmivaiheisen koulutuksen kokonaiskustannus, joka maksetaan noin kahden vuoden aikana ja sisältää myös ajokortti ja tutkintomaksut. Kun kuljettajakoulutus muutetaan tutkintopainotteiseksi, ei ole enää helppo arvioida kustannuksia ajo-opetuksesta. Varmasti maaseudulla pienissä pitäjissä hinnat tulevat alenemaan, mutta kaupunkikeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla hinta tulee kasvamaan huomattavasti, erityisesti ajokokeeseen tehtävien vaikeutusten jälkeen.

Liikenteeseen oman tilan hallinnan taitoja on mahdollista oppia. Autokoulussa opettaja pystyy ryhmäopetuksena pienentämään yksilön riskiä aiheuttaa onnettomuutta.

Kuljettajatutkinnon ajokoetta Suomessa on helpotettu jatkuvasti ja se testaa vain 30 minuutin ajolla osaako kuljettaja liikenteessä itsenäisesti pärjätä. Verrattaessa Englantiin meillä Suomessa on ajokoe huomattavasti helpompi, koska täällä pienistä virheistä vain huomautetaan, eikä vaadita koetta uusittavaksi. Ajokokeen ajoaika Englannissa on 40 minuuttia ja henkilöillä, jotka on määrätty uudelleen kokeeseen 70 minuuttia. Ajoharjoittelun määrät Englannissa vaihtelevat huomattavasti ja tunteja kertyy 20 – 60 oppilasta kohden itsenäisen auton käsittely harjoittelun jälkeen. Suomessa useimmat vielä läpäisevät ajokokeen vaaditulla minimimäärällä 18 tunnilla. Nykyisellä hinnoittelulla ajotunnista kokonaishinta ajokortista nousisi 2000 eurosta noin 2500 euroon. Liikenneturvallisuus heikkenisi, koska kokeilla mitataan vain virheiden tekemisiä.

Englannissa ajo-opetuksen hinnoissa on huomattavia eroja, koska vain osa opettajista osaa opettaa niin että kuljettajalla on mahdollista läpäistä ajokoe. Halvimmat opettajat vain ajattavat oppilaita, mutta taitavimmat opettajat veloittavat ajotunneilta suuria hintoja, koska asiakkaita riittää. Maissa joissa ajo-opetus on tutkintopainotteinen, on ongelmia todettu olevan kuljettajien käyttäytymisessä liikenteessä. Esimerkiksi edellä mainitussa Englannissa ongelmia aiheuttaa nuorten mieskuljettajien kaahaaminen. Siellä kuljettajakoulutuksessa ei puututa sosiaalisiin taitoihin tai oman tilan hallinnan pohtimiseen. Liikenneturvallisuus kehitys onkin ulkoistettu poliiseille, mutta meillä Suomessa ei poliisilla ole aikaa liikennettä valvoa, tai meidän olisi palkattava useita satoja uusia poliiseja. Nykyinen kameravalvonta ei auta nuoria mieskuljettajia selviämään liikenteessä.

Suomessa kuljettajakoulutus on ollut erinomaisella tasolla. Autokouluissa opettajalla on hyvä koulutus työhönsä ja motivaatiota parantaa liikenneturvallisuutta.

Olisi suositeltavaa ottaa mallia muista EU maista, kuten vaikkapa Saksasta, jossa vaaditaan ajo-opetusta ammattimaiselta opettajalta. Olisi myös järkevää kysyä liikennepsykologeilta, kuinka voisimme kehittää liikenneturvallisuutta maassamme paremmaksi. Jokainen liikennekuolema maksaa arvion mukaan reilu 2 miljoonaa euroa, eikä näitä saada poistettua tekemällä ajokokeesta hankalampi.

_________________________________________________________________________Videoita ajokokeesta Englannissa (osa 1/6 https://www.youtube.com/watch?v=VkbglJkQrwU)

sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

KOEAJO: Poniauto - Mustang V8


Mustang mielletään nykyisellään Amerikkalaiseksi muskeliautoksi. Auto on ollut myynnissä vuodesta 1964 lähtien, mutta Suomeen ei ole Mustangia virallisesti tuotu aikoihin. Nykyinen malli 6. sukupolvi on nyt myös Suomessa tarjolla joillakin Ford jälleenmyyjillä.

Keulalla on perinteinen logo ja ilme on edeltäjää voimakkaampi Suurehkoista ulkomitoistaan huolimatta auton tilat ovat pienet. Etutilat kyllä riittävät suuremmallekin kuljettajalle. Takapenkille ei kannata aikuisen miehen edes yrittää. Tilaa on olemattoman vähän ja pidemmän kuljettajan takana polvitilaa ei ole. Siis etuistuin on takapenkissä kiinni. Tavaratila ei ole onnettoman pieni, mutta täyttyy jo mukavasti kahden hengen matkatavaroista. Mustang ei sovi perheauto käyttöön edes kakkosautoksi. Ehkä sitä ei sellaiseksi ole tarkoitettukaan, mutta vaihtoehtona EcoBoost Mustangille voisi olla vaikkapa Ford Focus RS. Focus sopisi myös perheautoksi, tosin tyyli on samasta moottorista huolimatta täysin toisenlainen.Näkyvyys ulos ei ole niin huono kuin voisi olettaa. Suoraan edessä konepelti näkyy pitkälle eteenpäin. A-pilarit ovat paksut, mutta eivät vaarallisen peittävät. Taakse näkyvyys peileistä ja takaikkunasta on luonnollisesti heikko, mutta peruuttamista auttaa sopivan terävän kuvan tarjoava peruutuskamera. Olisikin suotavaa että peruutuskamera vaadittaisiin kaikkiin uusiin autoihin.

Kaikki näyttää kojelaudassa tyylikkäältä, mutta vaikkapa Ford Focusiin verrattuna laatuvaikutelma on heikko.
Suurin osa napeista ja toiminnoista on käyttäjän kannalta toimivasti aseteltu.

Sisustuksen laatuvaikutelma ei Amerikan autoissa perinteisesti ole ollut korkea. Euroopassa odotetaan että kaikki kojelaudan muoviosat on pehmustettu ja tarkasti asetettu paikoilleen. Mustangin kojelauta edustaa täysin amerikkalaista tyyliä. Kaikki näyttää hyvältä, mutta ei kestä tarkempaa kritiikkiä.Ohjauspyörän nappeja lukuunottamatta kaikki vaikuttaa kuitenkin järkevästi sijoitetulta ja autoon on helppo tottua.


Kuljettajan istuin on toimiva ja ajoasento myös pidemmälle kuljettajalle hyvä, mutta ei sisällä erikoissäätöjä urheiluistuinten tapaan. Lisäksi istuinosa on hieman kapea leveämmälle kuljettajalle.

Auton ajo-ominaisuudet ovat hieman suurpiirteiset. Se sopii tämän tyyppiseen autoon. Ohjauksen keskialue tuntuu hieman väljältä. Painavaksi autoksi Mustang taipuu mutkaan hyvin näppärästi. V8-moottorinen pikkulohko tuottaa pettymyksen voiman tuotossa. Hevosvoimia on tarjolla peräti 418, mutta konetta on kierrätettävä korkealle ennen kuin tehoa on tarjolla. Suuri massa tekee menosta hankalampaa. Mustangin kiihtyvyydeksi V8-moottorilla luvataan 4,8 sekuntia 0-100km/h. Konetta joutuu kierrättämään korkeille kieroksille, jotta tehon saa käyttöön. Moottorin äänet tälläisestä koneesta ovat komeat, mutta auton sisälle ei koneen ääniä paljonkaan kuulu. Jos autossa arvostaa ääniä, kannattaa avata ikkunoita tai miksei hankkisi Mustangia avomallisena.
  
Tarjoaako uusi Ford Mustang riittävästi rahalle vastinetta? Hieman vaikea on mennä vastaamaan kyllä tähän kysymykseen. Erityisesti 5,0 litran V8 moottorinen versio maksaa Suomessa veroineen kohtuuttoman paljon, yhteensä 79915,92. Verojen osuus hinnasto on yli kolmekymmentä tuhatta euroa. 2,3 EcoBoost voisi olla järkevämpi vaihtoehto 55611,57 alkaen hinnallaan.

Moottori koeajoautossa oli V8
Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä

torstai 2. kesäkuuta 2016

”Se on asennekasvatusta”


Hienoa Lauri ja Tuulilasi -lehti! Nyt näyttää aikaisempi lehden linja parantuneen näihin liikenne asioihin. Asiallista pohdintaa ja myös aikaisemmin näytti hyvältä.

Uudempi auto tarjoaisi jo huomattavasti enemmän passiivisia ja erityisesti aktiivisia turvavarusteita

Nuorten mieskuljettajien käyttäytymiseen ei auta kuin asennekasvatus. Olisi hienoa, jos kaikki autot olisivat turvallisia ja täynnä nykyaikaista tekniikkaa, mutta ainakin vielä on täysin laillista ajaa 20 vuotta vanhalla takavetoisella 300 sarjan BMW:llä. On tärkeää kehittää ajokorttiin tähtäävää koulutusta ja kuljettajatutkintoa.
Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä           http://espoonautokoulu.suntuubi.com

maanantai 23. toukokuuta 2016

Mopoautojen turvallisuus


Asiaan perehtymättömillä tahoilla näyttää jostain syystä olla kova into saada nuoret auton rattiin mahdollisimman aikaisin. On totta että mopoauto ei ole passiiviselta turvallisuudeltaan samaa tasoa kuin oikea auto, mutta pieni nopeusrajoitus auttaa pitämään onnettomuuksien määrän vähäisenä. On hyvä miettiä, kuinka 15-vuotias nuori toimisi kun saisi auton jossa nopeus on keinotekoisesti rajoitettu hitaaksi. Mopoissa on näitä nopeudenrajoittimia poistettu ja saatu vauhtia kasvamaan.

Kun olet itse ajamassa pienellä maantiellä, jossa on voimassa yleisrajoitus ja eteesi tulisi tällainen nopeusrajoitettu auto, kuinka toimisit tilanteessa. Jaksaisitko ajaa hitaan auton perässä? Totta kai myös mopoautoissa on sama ongelma, mutta mopoautoja on Suomen teillä muutamia tuhansia. Lakimuutoksella hitaasti liikkuvia autoja riittäisi kaikkien teiden tukkeiksi.  

Helppo ohitus mopoautosta

Millaista vahinkoa nuorikuljettaja voisi saada onnettomuudessa aikaiseksi mopoautolla ja millaista tuhoa pieni auto pystyy aiheuttamaan. Mopoauton heikkouksia ovat puutteet ajo-ominaisuuksissa ja puuttuvat aktiivista turvallisuutta parantavat järjestelmät, kuten ESP ja ABS-jarrut. Mopoauton pienempi massa pienentää myös aiheutettujen tuhojen vaikutuksia. Valitettavasti suurin osa onnettomuuksista, joissa mopoauto on ollut mukana, on juuri tämän kuljettajan aiheuttamia.

Mikäli nuorille sallittaisiin ajaminen autolla aikaisemmin, olisi koulutusta lisättävä huomattavasti vastuun kasvaessa. Parasta olisi että tällaisen auton ajamiseen vaadittaisiin vastaavanlainen koulutus kuin nykyisellään henkilöauton ajamiseen. Noin 20 teoriatuntia ja suurin piirtein saman verran ajoharjoittelua ammattilaisen opissa olisi todennäköisesti riittävä määrä opiskelua, mutta lisäksi olisi tarvetta lisätä liikenne valvontaa. Pian tulemme saamaan teillemme autoja, jotka pystyvät itsenäisesti liikkumaan täysin ilman kuljettajan toimenpiteitä. Jos vain kaikki jaksaisivat odottaa hetken, ei tarvitsisi liikenneturvallisuutta heikentää hetken mielijohteilla. Ihminen kuljettajan istuimella on auton ongelmallisin osa.

Moni pitää sinusta – käytä turvavyötä

maanantai 16. toukokuuta 2016

Toisinpäin


Suomi menee vastavirtaan muutenkin kuin vain taloudessa. Trafi pyrkii muuttamaan henkilöauton ajokortin saanti ikää niin että jatkossa kortin voisi saada jo 16 vuotiaana. Britanniassa ajo-oikeuden on saanut tähän asti 17 ikäisenä ja siellä on suunnitelmia ikärajan korottamiseen.Ilmeisesti Trafilla virkamiehillä ei ole tiedossa, mistä onnettomuudet liikenteessä johtuvat. Varmasti nuorena oppisi paremmaksi auton käsittelijäksi, mutta vakavissa liikenneonnettomuuksissa onnettomuuksia aiheuttavat oman tilan hallinnan ongelmat. Voisikin väittää että nykyisillä autoilla, joissa kuljettaja pystyy vaikuttamaan itse ajotapahtumiin, tulisi ikärajaa myös Suomessa korottaa. Mutta voisimme ottaa Britanniasta oppia uusien kuljettajien liikennevalvontaa lisäämällä ja kehittämällä.


sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Autokoulussa opettaa ammattilainen


Liikenneopettajan koulutukseen Suomessa kuuluu teoria ja ajo-opetusharjoittelun, lisäksi muun muassa ajoneuvotekniikkaopiskelua, lainsäädännön opiskelua, liikennepsykologiaa, kasvatustieteiden perusteita ja erityispedagogiikkaa. Liikenneopettaja käy seuraamassa autokoulussa opetusta useita tunteja ja suorittaa opiskeluaikana pitkän harjoittelujakson kokeneemman liikenneopettajan opastamana. Koulutukseen päästäkseen on oltava sopiva pohjakoulutus ja mielellään aikaisempaa työkokemusta tukemaan tulevaa työtä. Useimmat ovat toimineet aikaisemmin autonkuljettajina tai autoalalla, mutta myös aikaisemmin opettajana työskennelleitä liikenneopettajia löytyy. Liikenneopettajan osoitettava liikenneopettajatutkinnossa että on valmis työskentelemään ja vaativuus tutkinnossa on korkea, koska useita näyttökokeita hylätään. Opiskeluun menee noin kaksi vuotta.


Valmistuttuaan uusi liikenneopettaja onkin saanut erinomaisen koulutuksen ja hänellä on usein paljon aikaisempaa kokemusta liikennealan ammattilaisena. Kokenut liikenneopettaja oppii aikaa myöten, ettei koskaan ole täydellinen opettajana, vaan aina oppii uutta myös itse. Hyvä liikenneopettaja myös päivittää tietämystään osallistumalla alan koulutuksiin ja on kiinnostunut työstään myös vapaa-ajallaan. Palkka tehtyihin työtunteihin nähden on muodollinen ja työpäivät saattavat venyä pitkälle iltaan, autokoulussa liikenneopettajana toimiminen onkin kutsumusammatti. Tätä työtä tehdään liikenneturvallisuuden hyväksi.


torstai 5. toukokuuta 2016

Uutta ajattelua liikenteeseenEnsin teiden kunnosta huolehtiva liikenneyhtiö kuulostaa huonolta autoilijan kannalta. Mutta asiaan tarkemmin perehtymällä, liikenneyhtiö voi olla järkevä vaihtoehto. Ja ainakin tämän hetkisten tietojen mukaan olisi mahdollista saada EU:n liikennerahoitusta, mikäli Suomen teistä vastaisi valtion sijaan valtion omistama liikenneyhtiö. Saisimme kaikkialle Suomeen parempikuntoiset tiet, jos kaikki toteutuisi suunnitelmien mukaan, mutta tietysti suunnitelmiin liittyy myös riskejä. Jos valtio päättäisi myydä yhtiön, voisi siitä olla ikäviä seurauksia ja myös rahoitus järjestelmä aiheuttaa suuria muutoksia. Kuitenkin liikenneyhtiön mahdollisuus kannattaa selvittää pian.

Ministeri Anne Bernerin suunnitelmien mukaan idea olisi rahoittaa yhtiötä tämän omalla maksujen keruulla autoilijoilta. Tämän pitäisi näkyä suoraan valtion verotuksen pienenemisenä. Nyt autoista maksetaan valtiolle veroa ostettaessa uusia auto, auton omistamista verotetaan vuosittain ja suurin tulolähde valtiolle on polttoainevero. Uusien autojen vero tulee tulevaisuudessa katoamaan väistämättä, koska jo nyt paineet EU taholta ovat kovat. Toivottavaa on että myös muita veroja pienennettäisiin, mikäli uusi liikenneyhtiö keräisi tien kunnossapitorahat itse suoraan autoilijoilta. Muutoin järjestelmä suosisi hyvin toimeentulevia ja rankaisisi vanhalla autolla ajavaa.

Taksilupiin liittyen on todettava että toivottavasti kaikilta kuljettajilta tulevaisuudessa vaadittaisiin koulutus työhön. Tämän ei tarvitse olla pitkä monen viikon kurssi, mutta hieman enemmän perehdyttämistä kuin nyt Uber kuljettajat ovat firmalta saaneet. Työ on vastuullista toimimista liikenteessä ja asiakaspalvelua. Pelkkä ajokortin omistaminen ei takaa vielä mitään ja asiakkaan edun mukaista on koulutettu kuljettaja.  Muutokset eivät välttämättä myöskään tule laskemaan taksilla matkustamista.


Katso oheinen Tuulilasi lehden video


tiistai 26. huhtikuuta 2016

Opetuslupaopettajille koulutusta

Ajokortin perusvaiheen voi Suomessa suorittaa opetusluvalla. Idea on että vanhemmat voivat kouluttaa lapsensa itse ajamaan. Nyt ongelmaksi on huomattu, että nykyisellään opetuslupaopettajaksi pääsee kuka tahansa taidoista riippumatta. Trafin tekemä opetuslupaopettajan koe on erittäin helppo, vaikka hylättyjä tuloksia onkin ollut. Ongelmana on että Trafi ei ole huolehtinut opetuslupaopettajien kouluttamisesta. Televisio-ohjelmassa Äidin ja isän autokoulu, on tullut esille useita vaaratilanteita ja ongelmia.

Esimerkiksi Autoliitto on hyvin tuonut palveluita opetuslupaopettajille, mutta vain harva on näitä hyödyntänyt. Lisätietoa Autoliiton Ajokoulusta löydät täältä http://www.autoliitto.fi. Olisikin tärkeää, että opetuslupaopettajana toimimiseen vaadittaisiin jonkinlainen koulutus. Se että osaa itse ajaa autoa, ei riitä ja aikaisemmin mainitussa televisio-ohjelmassa on tullut esille, että usein opettajana toiminutkaan ei osaa välttämättä ajamisen perusasioita. Tänäpäivänä koulutusta vaaditaan niin moneen muuhunkin työtehtävään. Erityisesti hankalaan asemaan ovat joutuneet ajokokeen vastaanottajat.Ruotsissa ajokortti suoritetaan useimmiten vanhempien antamalla opetuksella, mutta toisin kuin Suomessa kaikkien on suoritettava osa opetuksesta autokoulussa. Tälläinen yhteisopetusjärjestelmä olisi varmasti toimiva järjestelmä myös Suomessa.

Suomen järjestelmä poikkeaa suuresti muista maista. Ruotsissa on autokouluopetuksen lisäksi käytössä yhteisopetusjärjestelmä, jossa osa opetuksesta on suoritettava liikenneopettajan opettamana. Britaniassa ajo-opetusta ei vaadita ennen ajokoetta, mutta erittäin vaikea ajokoe aiheuttaa sen, että käytännössä ajokokelas harjoittelee ammattiopettajan kanssa noin 40 tuntia. Silti noin joka toinen hylätään ensimmäisessä ajokokeessa. Yhdysvalloissa helppo liikennejärjestelmä ja yksinkertaiset liikennesäännöt ja kanssa autoilijoiden sosiaalinen käyttäytyminen helpottavat ajokortin hankintaa. Myös ajokokeet ovat normaalisti korttelin ympäriajoja automaattivaihteisella autolla, mutta osavaltioiden välillä on suuria eroja. Useimmissa Euroopan maissa ajo-opetus on hankittava liikenneopettajan opettamana. Esimerkiksi Saksassa on kuljettajaopetus suoritettava aina autokoulun kautta. 

Opetusluvalla on mahdollista ostaa osapalveluista autokoulusta. KATSO opetuslupapalveluita

Linkki: http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000001166594.html

sunnuntai 24. huhtikuuta 2016

Ajolinjat hukassa


Tässä iltasanomien julkaisemassa uutisessa kyseessä ei taida olla ajolinjojen noudattamisen osaaminen, vaan oman tilan hallintaan liittyvät ongelmat. Videolla bussin kamera tallentaa tilanteen, jossa henkilöauto ohittaa kiertoliittymässä oikealta oikaisten bussin eteen samalle ajokaistalle. Vaikka todennäköisemmin henkilöauton kuljettaja on ajokokeen joskus läpäissytkin, ei ajokokeissa pystytä poistamaan hölmöä liikennekäyttäytymistä. Vaikea keksiä mitä kuljettaja on tässä ajatellut, vai ovatko vain ohjaustaidot muka loppuneet kesken, jolloin autoa ei vain pystynyt pitämään omalla kaistalla, ja mitä jos bussin takaa olisi tullut muita ajoneuvoja. Todennäköisemmin näistä tilanteista päästäisiin eroon hyvällä kouluttamisella, jolloin tämän henkilöauton kuljettaja pohtisi itse, mitä on tullut tehneeksi.

KATSO VIDEO TÄÄLTÄ:

sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Tieraivo – Malttia liikenteeseen


Joskus ihmetyttää miten on mahdollista, että iso autolehti julkaisee tällaista materiaalia nettisivuillaan. Tuulilasin toimittaja Lauri Larmela esiintyy Tieraivo nimisessä nettiohjelmassa lehden omilla nettisivuilla. Olisi hienoa jos tämä sarja muutettaisiin enemmän positiiviseksi ja vähemmän raivoavaksi. Tieraivoa ei tuolla liikenteessä tarvittaisi vaan malttia. Onkin hyvä että olemme oppineet tärkeimmän liikenneturvallisuutta edistävän tekijän, kuten oheisesta uutisesta voi lukea.Kuva Kehä I:ltä aikaisemmin. Nyt tässäkin paikassa on nopeudenvalvontakamera.

Nopeuden valvonta aiheuttaa ihmisissä tunteita. Pitämällä sopivat turvavälit ja ajamalla suurintasallittua ajonopeutta, ei kehä ykkösellä tule ongelmia päästöjen suhteen. Tasainen 80km/h ajonopeus auttaa pitämään kulutuksen nykyisillä bensiini autoilla alle viidessä litrassa. Tietysti väärä ajotapa lisää polttoaineenkulutusta ja erityisesti sakkojen määrää.

Aikaisemmin nopeudet kehä ykkösellä (seututie 101) saattoivat kohota reilusti yli sadan, kun nyt näyttäisi liikenne etenevän tasaisemmin ja viime hetken kaistan vaihtoja tapahtuu vähemmän. Tämä lisää liikenteen kokonaissujuvuutta. Vielä on todettava, että kehä I:llä liikenne on aina ruuhka-aikana ollut tukkoista ja nyt käynnissä olevat työmaat hankaloittavat luonnollisesti liikenteen sujumista. Jos liikennettä olisi vähemmän, olisi mahdollista nostaa ajonopeuksia, mutta nykyisillä liikennemäärillä kameravalvonta lisää liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta.


keskiviikko 13. huhtikuuta 2016

Uusi autoilija liikenteessä - muista harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe


Nykyisellään kaikki henkilöauton ajokokeen suorittaneet saavat heti automaattisesti 15 vuoden ajokortin. Periaatteessa idea on hyvä, mutta ongelma on että moni unohtaa suorittaa harjoitteluvaiheen aikana palautejakson ja syventävän vaiheen kurssit. Ajokokeen lopussa tutkinnon vastaanottajan velvollisuuksiin on kertoa suoritettavasta jatko-opetuksesta, mutta harva muistaa näitä ohjeistuksia. Olisikin hyvä että Trafi tekisi uusille kuljettajille heti ajokokeen jälkeen jaettavan ohjeen, jossa voisi olla myös muuta hyödyllistä tietoa. Autokoulujen oppilaat saavat varmasti ohjeistusta, mutta yhä useampi oppilas suorittaa ajo-opetuksen ei ammattilaisen opettamana. Trafin olisi syytä vakavammin toteuttaa työtään, kuten vielä pari vuotta sitten lupailtiin. Toivottavasti tällainen ohje saataisiin tehtyä, koska vaikkapa netissä oleva sivusto ei ole yhtä tehokas.
Suoritettuasi ajokokeen hyväksytysti saat heti ajokokeen jälkeen ajoluvan. Pidä Trafin E100 lomake mukanasi ajaessasi ja kuvallinen henkilötodistus, vaikkapa passi tai entinen ajokortti. Saat ajokorttisi kotiisi noin viikon sisällä suoritetusta ajokokeesta. Vaikka ajokorttiin on merkitty 15 vuotta ajoaikaa, on uudella kuljettajalla ajo-oikeus katkolla jo kahden vuoden jälkeen. Jo pian ajokokeen jälkeen sinun kannattaa suorittaa harjoitteluvaiheen palautejakso. Palautejakso autokoulussa sisältää teoriatunnin, yksilöajon ja ryhmäajon. Harjoitteluvaiheen voit suorittaa vaikka heti ajokokeen jälkeen, mutta se on oltava tehtynä ennen syventävää vaihetta. Syventävän vaiheen saa tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden päästä ajokokeesta. Mikäli et ole suorittanut koulutuksia ajoissa, ota yhteyttä autokouluusi. Jos ajo-oikeus on vanhentunut vuonna 2015 tai sitä ennen, tarvitset uuden ajokorttiluvan saadaksesi ajo-oikeuden jatkumaan. sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Koeajo: Opel Astra Innovation 1.0 Turbo S/S ECT


Uuden Opel Astra K:n myynti on lähtenyt hienosti käyntiin. Tosin vielä verrattuna 90-luvun lopun myyntimenestykseen ero on suuri. Viisiovinen malli on alkuvuonna noussut myydyimmäksi viisioviseksi hatchback autoksi Suomessa. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana Astroja on rekisteröity noin 900kpl.

Värin nimi on Deep Sky Blue, kuvissa autoista toinen on Enjoy ja toinen Innovation

Uuden Astran koeajo ECT robotti vaihteistolla oli kokonaisuutena miellyttävä kokemus. ECT vaihteiston lisähinta on erittäin kohtuullinen 600€ – 700€. ECT on robottiautomaatti ja käytön kannalta auto muistuttaa automaattivaihteista autoa. Robottivaihteistojen heikkous on nykivyys vaihtohetkillä. Kaksoiskytkinvaihteisto on kehittyneempi ja monimutkaisempi kehitysversio robottivaihteistosta. Etuina kaksoiskytkimeen on yksinkertaisempi usein kestävämpi rakenne ja erityisesti edullisempi hinta. Tietysti pehmeintä kyytiä tarjoaa perinteinen automaattivaihteisto, mutta se on kalliimpi valmistaa ja momentinmuuntimen vuoksi kulutus kohoaa hieman korkeammaksi. ECT vaihteistolla Astran kulutus onkin noin desilitran vastaavaa manuaali pienempi. Astrassa vaihteita on vain viisi ja tässä onkin suurin heikkous. Moottoritiellä jo 80km/h nopeudessa kone käy 2000 kierrosta minuutissa. Vaihteistoa yritetty saada pehmeämmäksi, mutta tietyissä tilanteissa nykimisiä esiintyy, vaikkakin kuljettaja voi omalla ajotavalla vaikuttaa menon tasaisuuteen. Robottivaihteisto on kuitenkin täysin järkevä valinta autoon, jos haluaa hieman enemmän ajamisen helppoutta.

Vaihdevalitsin näyttää samanlaiselta kuin manuaaliautossa.

Suoritusarvot Astran peruskoneessa eivät ole mitenkään mairittelevat. Tehoa pienestä kolmisylinterisestä moottorista otetaan 77kw ja vääntöä kone tarjoaa 170nm. Manuaalimallissa kiihtyvyys 0-100km/h on vielä kohtuullinen 11,2 sekuntia, mutta ECT vaihteistolla käytetty aika on 12,7 sekuntia ja farkkuna vielä hieman hitaampi. Huippunopeus autolla on näihin arvoihin verrattuna erinomainen 200km/h, mutta Suomessa suurella huippunopeudella ei tee juuri mitään. Usein numeroista voi päätellä paljon, mutta Astra pääsi yllättämään erinomaisella käytännön suorituskyvyllä. Mitään sporttista ei ole tietenkään tarjolla, mutta robottivaihteinen pikku Astra kulkee erinomaisesti muun liikenteen rytmissä. Moottorin ja vaihteiston yhteistyö on huomattavan hyvin toimivaa. Autossa on start/stop järjestelmä ja aina pysähtyessä moottori sammuu, vaikkapa liikennevaloissa. Usein ihmiset pitävät järjestelmää ärsyttävänä automaattiautossa ja voikin olla sitä hitaasti etenevässä jonoajossa. Astrassa moottori käynnistyy heti jarrun avaamisen jälkeen. Monesti pääsikin käymään näin, että liikennevaloissa odotellessa auton moottori käynnistyi vahingossa liian aikaisin, kun jarrua hieman avasi. Toisaalta on parempi että moottori reagoi nopeasti. Automaattivaihteiston yhteydessä sähkökäyttöinen seisontajarru on lähes välttämättömyys. Pysäköinti on helppoa ja liikkeelle lähtiessä voi vain lähteä ajamaan. Kuljettajan ei tarvitse avata seisontajarrua käsikäyttöisesti. Ihmetyttääkin mihin ihmiset oikeasti tarvitsevat käsijarrun vipua. Ehkä leikkimistä varten sitten, mutta sähkökäyttöinen seisontajarru on huomattavasti järkevämpi ja vie vähemmän tilaa auton keskikonsolissa. Enjoy versiossa perinteinen käsijarru tuntui hieman hankalalta käytön kannalta.

Led valot ovat erittäin älykkäät

Erityisesti silloin kun ajaessa huomio ei kiinnity mitenkään ajo-ominaisuuksiin, on auton ajettavuus kunnossa.  Astran ajettavuus on hyvällä tolalla. Ohjaus on huomattavasti parantunut J –malliin verrattuna. Ohjauksen vaste on nyt moottoritienopeudella raskaampi ja auto herättää luottamusta tasaisella etenemisellä. Moottoritie nopeudella renkaista tuleva meteli on hieman liian selkeä. Astra ei ole metelöivä omassa luokassaan, mutta edellismalliin verrattuna melutaso on säilynyt samana. Tosin J-mallin Astran parhaita ominaisuuksia oli juuri hiljaisuus. Uudessa mallissa olisi toivonut vielä parempaa äänieristystä ja ehkä rengaskoko olisi voinut olla järkevämpi. Mutkatiellä auto on nopeasti reagoiva ja hauska ajettava. Kaupunki ajo sujuu huomaamattomasti ja vain parkkipaikalla toivoisi hieman kevyempää ohjausta. Astra tosin kääntyy aivan riittävän näppärästi ja pysäköinti tutkien ja kameran avulla peruuttaminen on helppoa. Viistoperän näkyvyys takaviistoon peruuttaessa on heikko ja takalasi kovin pienikokoinen. Sivupeilit taas tarjoavat hyvin näkyvyyttä ja etuviistoon ei katveita muodostu ainakaan enempää kuin keskimäärin autoissa tänä päivänä. 

AGR penkit saa Innovation varusteluun veloituksetta valitsemalla edullisen kampanjapaketin

Edessä tilaa on erinomaiseste ja laajat istuimen sekä ohjauspyörän säädöt takaavat kaikenkokoisille hyvän ajoasennon. Keskikyynärnoja on pituussuunnassa säädettävissä, mutta korkeussäätö voisi olla hyvä lisä. Takapenkillä on riittävästi päätilaa normaalipituiselle miehelle. Polvitilaa on hyvin ja keskitunneli ei haittaa jalkoja. Leveytensä puolesta takana on tilaa vain kahdelle aikuiselle. Tosi mikään auto tässä kokoluokassa ei tarjoa hyviä tiloja kolmelle aikuiselle. Tavaratilan jakaminen käy kahdessa osassa. Lisähintaan on saatavilla kolmessa osassa jaettava takaselkänoja ja samalla taakse keskipaikalle tuleva kyynärnoja. Tavaratilan koko on viistoperässä liian pieni perhe käytössä, mutta kokoluokassaan normaali.


IntelliLux LED Matrix ajovalot saa vain Innovation malliin. Halogeenivalojen yhteydessä päiväajovalot Astrassa toimivat ledeillä ja onneksi lähes kaikissa myydyissä Astroissa on valojen älykäs automatiikka. Ajovalot syttyvät hämärässä ja tunneliin ajettaessa. Astrassa takavalot eivät valitettavasti toimi päivävalojen kanssa, mutta hyvällä kelillä auton pimeästä perästä ei ole suurtakaan haittaa. Ongelmat tulevat huonoissa keliolosuhteissa ja pimeällä kaupunki tiellä, mikäli valot eivät automaattisesti toimi on kuljettajan itse muistettava valojen käyttö. Matrix valot on toteutettu täysin ledeillä ja perusidea on että pimeällä voit ajaa kokoajan kaukovalot päällä. Valot luovat vastaantulijoiden eteen tummennuksen, jotta muut tienkäyttäjät eivät häikäisty. Näin näkyvyys on huomattavasti parempi, kuin lähivaloilla ajaen vastaavassa kohtaamistilanteessa. Tietysti vastaavanlainen verho tehdään myös edellä ajavien autojen kohdalle. Valot osaavat myös mukautua eriajotilanteisiin esimerkiksi ohjauksen mukaan. Nopeuden laskiessa valaistaan leveämpää aluetta ja moottoritienopeudessa valokuvio pitenee. Valot ovat hyvät, mutta led valojen kirkkaus aiheuttaa sen että raja pimeän ja valaistun alueen välillä on suuri. Ihmisen silmä tottuu valoisuuteen ja hämärä näyttää vielä pimeämmältä. Ledvalojen tulisi tarjota huomattavasti suurempaa valaistua aluetta ja tässä Astrakaan ei ole täydellinen. Parasta on kuitenkin mahdollisuus pitää kaukovalot kokoajan päällä.

Enjoy mallin kojelauta. Innovation vaikuttaa sisältä huomattavasti laadukkaammalta.


torstai 7. huhtikuuta 2016

Vaaleanpunaisia mopoautoja


Nämä herättävät kiukkua muissa tiellä liikkujissa. Niitä on hankala ohittaa, ja kuulemma turvattomia matkustajilleen. Mopoauto eli kevyt nelipyörä L6e on ajoneuvo, joka monien mielestä tulisi kieltää Suomessa. Mopoauto on varmasti ärsyttävä maantiellä ajaessasi, mutta vielä hirveämpää on joutua itse mopoauton sisälle. Hyvä muistaakin että sinulla asiat ovat paremmin kuin sillä, joka joutuu olemana mopoauton ratissa.

Nyt tavoitteena on poistaa mopoautot pois liikenteestä ja korvata ne hitaasti liikkuvilla oikeilla autoilla. Tottakai passiivinen kolariturvallisuus mopoautossa on heikkoa, mutta totuus on, että turvallisuutta ei voida parantaa antamalla lapsille isompia leluja käyttöön. Mopoauto on todellisuudessa yllättävän turvallinen ajoneuvo. Suurin ongelma on ABS-jarrujen puute, vaikka joissain malleissa lukkiutumattomat jarrut on saatavilla. Mopoautolla ajava nuori joutuu harvoin kolariin syyttömänä osapuolena. Liian suuri tilannenopeus aiheuttaa ulosajoja ja törmäämisiä edessä olevien autojen takapuskureihin. Mopoautokolareissa ei ole kuitenkaan kuollut Suomessa montakaan nuorta. Lisäksi mopoautolla ajaminen on helppoa, kun auto vaihtaa vaihteet automaattisesti. Yksi ongelma on ajoneuvon ajamiseen tarvittava koulutus. Nyt autokoulussa harjoitellaan helpolla mopoautolla minimissään vain 3 tuntia liikenteessä. Mikäli kyseessä on tavallisella vaihteistolla varustettu auto, tarvitaan harjoittelua huomattavasti enemmän. Mitäpä jos laissa vaadittaisiin nuo ABS-jarrut pakollisiksi varusteiksi ja jatkettaisiin nykymallilla. Jos tavallisia pikkuautoja muutettaisiin hitaiksi mopoautoiksi, onnettomuuksien määrä ei varmasti vähenisi. 

Oleellinen kysymys onkin, haluatko tulla Nissan Micran vai kevyen mopoauton yliajamaksi? Kuinka hyvä uskoinen on ihmisen oltava, että uskoo 15 vuotiaan nuoren pärjäävän isomman auton ratissa aiheuttamatta tuhoa muille. Nämä ihmiset uskovat myös vaaleanpunaisiin lentäviin elefantteihin ja pieniin hitaasti liikkuviin henkilöautoihin. 

Euro NCAP Crash Test of Chatenet CH30 2016


keskiviikko 6. huhtikuuta 2016

Hyvä kehitys on katkaistu


Liikenne on osa jokapäiväistä elämäämme. Liikenteessä kuolee Suomessa vuosittain noin 250 henkeä ja vakavasti loukkaantuu useita satoja. Valitettavasti viime aikoina hyvänä jatkunut liikenneturvallisuus kehitys on saatu katkaistua. Vastuussa olevassa virastossa Trafissa ei olla kiinnostuneita oleellisesta työstä liikenteessä ja eduskunnassa tärkeämpänä pidetään vaalituloksia, kuin muutamia liikenteen uhreja. 

Parhaimmillaan vuonna 2014 kuolleiden määrä saatiin jo tippumaan 229 henkeen. Tuossakin voidaan sanoa olevan 229 ihmistä liikaa. Viime vuonna luku nousi ennakko arviolta 260 henkeen. Trafissa halutaan verrata Suomea Ruotsiin liikenneturvallisuudessa, mutta ei ymmärretä maiden suuria eroja tieverkostossa ja ihmisten yleisessä käyttäytymisessä. Tavoite tarjota kaikille mahdollisuus toimia ajoneuvon kuljettajana on sinällään hyvä, mutta toimintatavat väärät ja liian hitaasti toteutetut. Esimerkiksi vuoden alussa voimaan tullut uudistus kuljettajatutkinnon teoriakokeissa oli hätäisesti suunniteltu ja vielä huonommin toteutettu. Uusi teoriakoe on liian helppo ja tämä on kuulemma huomattu myös Trafissa. Tavoite kuljettajaopetuksen muuttamisesta tutkintopainotteiseksi, ei näillä näkymin tule toteutumaan järkevästi. Ensin tulisi tutkia rauhassa hätäilemättä mitä vaikutuksia muutoksilla on.

Tutkintoon tähtäävä ajo-opetus ei ole nykyaikainen ja tasa-arvoinen järjestelmä. Se ei paranna todellista liikenneturvallisuutta. Ajokokeessa on vaikea testata oman tilan hallinnan taitoja.