torstai 14. heinäkuuta 2016

AJOKORTIN HINTAAN TULOSSA KOROTUKSIA 2017


Nyt LVM:n suunnittelemat olevat muutokset ajo-opetukseen olisi syytä suunnitella huolella. Lehtijutussa mainittu ajokortin keskihinta autokoulusta 2000€ on kolmivaiheisen koulutuksen kokonaiskustannus, joka maksetaan noin kahden vuoden aikana ja sisältää myös ajokortti ja tutkintomaksut. Kun kuljettajakoulutus muutetaan tutkintopainotteiseksi, ei ole enää helppo arvioida kustannuksia ajo-opetuksesta. Varmasti maaseudulla pienissä pitäjissä hinnat tulevat alenemaan, mutta kaupunkikeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla hinta tulee kasvamaan huomattavasti, erityisesti ajokokeeseen tehtävien vaikeutusten jälkeen.

Liikenteeseen oman tilan hallinnan taitoja on mahdollista oppia. Autokoulussa opettaja pystyy ryhmäopetuksena pienentämään yksilön riskiä aiheuttaa onnettomuutta.

Kuljettajatutkinnon ajokoetta Suomessa on helpotettu jatkuvasti ja se testaa vain 30 minuutin ajolla osaako kuljettaja liikenteessä itsenäisesti pärjätä. Verrattaessa Englantiin meillä Suomessa on ajokoe huomattavasti helpompi, koska täällä pienistä virheistä vain huomautetaan, eikä vaadita koetta uusittavaksi. Ajokokeen ajoaika Englannissa on 40 minuuttia ja henkilöillä, jotka on määrätty uudelleen kokeeseen 70 minuuttia. Ajoharjoittelun määrät Englannissa vaihtelevat huomattavasti ja tunteja kertyy 20 – 60 oppilasta kohden itsenäisen auton käsittely harjoittelun jälkeen. Suomessa useimmat vielä läpäisevät ajokokeen vaaditulla minimimäärällä 18 tunnilla. Nykyisellä hinnoittelulla ajotunnista kokonaishinta ajokortista nousisi 2000 eurosta noin 2500 euroon. Liikenneturvallisuus heikkenisi, koska kokeilla mitataan vain virheiden tekemisiä.

Englannissa ajo-opetuksen hinnoissa on huomattavia eroja, koska vain osa opettajista osaa opettaa niin että kuljettajalla on mahdollista läpäistä ajokoe. Halvimmat opettajat vain ajattavat oppilaita, mutta taitavimmat opettajat veloittavat ajotunneilta suuria hintoja, koska asiakkaita riittää. Maissa joissa ajo-opetus on tutkintopainotteinen, on ongelmia todettu olevan kuljettajien käyttäytymisessä liikenteessä. Esimerkiksi edellä mainitussa Englannissa ongelmia aiheuttaa nuorten mieskuljettajien kaahaaminen. Siellä kuljettajakoulutuksessa ei puututa sosiaalisiin taitoihin tai oman tilan hallinnan pohtimiseen. Liikenneturvallisuus kehitys onkin ulkoistettu poliiseille, mutta meillä Suomessa ei poliisilla ole aikaa liikennettä valvoa, tai meidän olisi palkattava useita satoja uusia poliiseja. Nykyinen kameravalvonta ei auta nuoria mieskuljettajia selviämään liikenteessä.

Suomessa kuljettajakoulutus on ollut erinomaisella tasolla. Autokouluissa opettajalla on hyvä koulutus työhönsä ja motivaatiota parantaa liikenneturvallisuutta.

Olisi suositeltavaa ottaa mallia muista EU maista, kuten vaikkapa Saksasta, jossa vaaditaan ajo-opetusta ammattimaiselta opettajalta. Olisi myös järkevää kysyä liikennepsykologeilta, kuinka voisimme kehittää liikenneturvallisuutta maassamme paremmaksi. Jokainen liikennekuolema maksaa arvion mukaan reilu 2 miljoonaa euroa, eikä näitä saada poistettua tekemällä ajokokeesta hankalampi.

_________________________________________________________________________Videoita ajokokeesta Englannissa (osa 1/6 https://www.youtube.com/watch?v=VkbglJkQrwU)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti